Fakta om fugt i bygninger

Fugt koster
ejendomsejere milliarder
hvert år

Fugt er ikke kun skadeligt for bygninger, men også skadeligt for økonomien. Mange ejendomsejere døjer med høje, årlige udgifter på grund af fugtproblemer. Dertil kommer at fugt også giver røde tal i det grønne regnskab.

Fugt ødelægger indeklima og forhindrer udlejning

Når fx et butikslokale eller en stuelejlighed er plaget af fugt, umuliggør det udlejning. Dette øger tomgangsudgifter og har direkte negativ indflydelse på bundlinien.

Fugt skaber råd og skimmelsvamp

Skimmelsvamp er sundhedsskadeligt, og det kræver omfattende varmebehandling af bygningsdelene at komme det til livs. Råd i bærende konstruktioner er direkte skadeligt for statikken i bygningen. Især i bygninger med indervægge af bindingsværk.

Fugt medfører evige udgifter til vedligeholdelse

Vedligeholdelse i form af årlig pudsning af facaden, kalkning, fuge-reparationer mv. er normalt for bygninger med fugtproblemer. Så længe murstenene optager fugt, vil problemerne eksistere.

Fugt er klimabelastende

En fugtig mur taber sin isoleringsevne og bygningen kræver derfor mere energi at varme op. Dermed øges bygningens klimaaftryk.

Fugt forringer værdien af ejendommen markant

En fugtplaget ejendom vil hurtigt forfalde. Hvis vinteren er hård, vil den fugtige mur endvidere frostsprænge og skabe en ond spiral af nedbrydning. Det er noget, der markant forringer værdiansættelsen af ejendommen.

Fugt truer vores bygningsarv

Som ejer af en ældre ejendom med høj kulturel og arkitektonisk værdi, er man forpligtet til at bevare bygningen til kommende generationer. Der påhviler derfor ejendomsejere et ansvar for at vedligeholde den smukke bygning.

De fire fugttyper

Fugt i bygninger er ikke en entydig størrelse. Hos Institut for Fugtteknik arbejder vi med fire fugttyper: Grundfugt, infiltration, kondens og hygroskopisk fugt. En ejendom kan have én af fugttyperne, men ofte er det en kombination af flere typer fugt, ligesom én type fugt kan skabe en anden type.

Grundfugt

Mursten er porøse og kan optage frit vand fra omgivelserne og trække vandet op over terræn i både ydermure og bærende skillevægge.

Infiltration

Infiltration stammer fra frit vand, der er under tryk. Det kan f.eks. være forhøjet grundvandsspejl, brud på dræn eller vand bag facadepuds.

Kondens

Dannes på kolde overflader i rum med høj luftfugtighed. Luftfugtigheden kommer fra afgasning fra fugtig mur, fra menneskelig adfærd eller forkert udluftning.

Hygroskopisk fugt

Hygroskopisk fugt er baseret på tilstedeværelsen af salte i murværket. Saltene kan optage fugten direkte fra luften.

 

Grundfugt

Mursten er porøse og kan optage frit vand fra omgivelserne og trække vandet op over terræn i både ydermure og bærende skillevægge.

Infiltration

Kondens

Dannes på kolde overflader i rum med høj luftfugtighed. Luftfugtigheden kommer fra afgasning fra fugtig mur, fra menneskelig adfærd eller forkert udluftning.

Hygroskopisk fugt

Løsningsmuligheder for at fjerne fugt

Grundfugt

1. Biodry non-invasive løsning
2. Omfangsdræn + vertikal fugtspærre + indskæring af stålplader
3. Injektion
4. Bekæmpe eventuel infiltration

Infiltration

1. Reparation af bygningsdele, dræn, kloak og strenge

2. Udbedringer fx injektionsteknik, membranteknik, omfangsdræn, vertikal fugtspærre, grundvandpumpe mm.

 

Kondens

1. Varme og ventilation
2. Isoleringsløsninger
3. Bekæmp det som forårsager den høje luftfugtighed (som regel: infiltration, grundfugt og sommerkondens)

Hygroskopisk fugt

1. Varme og ventilation
2. Forudsætning: Bekæmp grundfugten/infiltrationerne der forårsager saltkontamineringen

3. Udbedring: Afsaltning af muren via elektroforese eller kemiske produkter

 

Grundfugt

1. Biodry non-invasive løsning
2. Omfangsdræn + vertikal
    fugtspærre + indskæring af stålplader
3. Injektion
4. Bekæmpe eventuel infiltration

Infiltration

1. Reparation af bygningsdele, dræn,
   kloak og strenge

2. Udbedringer fx injektionsteknik,
    membranteknik, omfangsdræn,
    vertikal fugtspærre,
    grundvandpumpe mm.

Kondens

1. Varme og ventilation
2. Isoleringsløsninger
3. Bekæmp det som forårsager den høje
    luftfugtighed (som regel: infiltration,
    grundfugt og sommerkondens)

Hygroskopisk fugt

1. Varme og ventilation
2. Forudsætning: Bekæmp grundfugten/
    infiltrationerne der forårsager
    saltkontamineringen

3. Udbedring: Afsaltning af muren via
    elektroforese eller kemiske produkter

Institut for Fugtteknik hjælper

branchens største

Hos Institut for Fugtteknik er vi stolte over vores samarbejde med Danmarks største ejendomsselskaber, ejendomsudviklere, ejendomsadministratorer, hovedentreprenører, boligforeninger og private. Når branchens mest velrenommerede og professionelle vælger os, er det en anerkendelse af vores kunnen og de resultater, vi skaber. Klik på knappen og læs en række cases på tidligere udførte opgaver.

Læs cases :

Bestil en uvildig fugtanalyse af jeres ejendom

Vil I finde årsagen til jeres fugtproblemer, så tilbyder Institut for Fugtteknik et fugteftersyn, hvor vores fugtteam gennemgår ejendommen for de fire typiske fugtårsager. Efter fugteftersynet tilsendes rapport med anbefalinger til bekæmpelsesstrategi.

Kontakt os for mere information

+45 41 74 32 36

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om et fugteftersyn