Få styr på fugten og scor en bedre ESG

Fugtigt murværk giver højere varmeudgifter, dårligt indeklima og høj tomgangsleje. Samtidig giver CO2e-udledningerne ved et højt varmeforbrug en dårlig ESG- performance. Så fugt er et godt sted at sætte ind, hvis ejendomsporteføljen skal have en bedre ESG-rating.

Mange tror fejlagtigt, at fugt blot er fugt. Men reelt findes der fire dominerende fugttyper: kondens, infiltrationer, hygroskopisk fugt og grundfugt. Hver type kræver sin helt egen fugtbekæmpelsesmetode.

Hos Institut for Fugtteknik tager vi ud og analyserer din ejendom for at finde årsagen til dit fugtproblem. Når fakta er på plads, beregner vi varmebesparelsen og den potentielle CO2e reduktion ved at bekæmpe fugten. Vi præsenterer dig også for mulige løsninger, så du kan sætte ind de rigtige steder og få en bedre rating på den miljømæssige del af ESG-regnskabet.

Vores metode består af følgende step:

  • Vi screener fugtproblemerne og identificerer fugtudfordringerne
  • Vi hjælper med at prioritere indsatser i forhold til, hvor kritiske problemerne er
  • Vi anbefaler løsninger og kommer med priser på opgaven
  • Vi beregner varmebesparelser og den tilhørende CO2e-reduktion, som bidrager positivt til den miljømæssige del af ESG-regnskabet
  • Vi beregner potentialet for besparelser
  • Vi beregner ejendomsværdiopskrivning
  • Vi præsenterer resultater for ejendomsporteføljen